SOŁECTWA

SOŁECTWO KOSAKOWO

Gminna wieś Kosakowo położona jest w centralnej części Kępy Oksywskiej, wzdłuż skrzyżowania trzech dróg: do Pogórza, Dębogórza i Pierwoszyna. Zajmuje 473 ha powierzchni. Nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Kosak a ta od kosy – narzędzie rolnicze lub kos – nazwa ptaka. Po raz pierwszy nazwa wsi pojawiła się w dokumencie z 1224 roku jako Kossakevitz. W 1905 roku staraniem miejscowych rolników wybudowano dużą i jak na ówczesne czasy bardzo nowoczesną mleczarnię.

ZOBACZ STRONĘ