Sołectwa

Sołectwo Kosakowo

kosakowo.solectwo.pl

Gminna wieś Kosakowo położona jest w centralnej części Kępy Oksywskiej, wzdłuż skrzyżowania trzech dróg: do Pogórza, Dębogórza i Pierwoszyna. Zajmuje 473 ha powierzchni. Nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej Kosak a ta od kosy – narzędzie rolnicze lub kos – nazwa ptaka. Po raz pierwszy nazwa wsi pojawiła się w dokumencie z 1224 roku jako Kossakevitz. W 1905 roku staraniem miejscowych rolników wybudowano dużą i jak na ówczesne czasy bardzo nowoczesną mleczarnię.


Sołectwo Mechelinki

mechelinki.solectwo.pl

Mechelinki to stara, malutka wieś rybacka w gminie Kosakowo, malowniczo położona na Kępie Oksywskiej u wybrzeży Zatoki Puckiej. Twierdzi się, że nazwa Mechelinki pochodzi od mchu, który porastał kamienie na brzegu morza. Początkowo przyjmowała ona nazwę Mechina, a później również Mechlinie, Mechlinka, Mechelinke.


Sołectwo Pierwoszyno

pierwoszyno.solectwo.pl

Wieś Pierwoszyno położona jest w północno-wschodniej części Kępy Oksywskiej, na terenie Gminy Kosakowo. 23.04.1224 r. datowana jest pierwsza wzmianka o naszej miejscowości, gdzie Książę Pomorski Świętopełek II przekazuje Pierwosz Cystersom Oliwskim. W 1245 r. Biskup Kujawski Michał nadaje dziesięciny Pierwosz Zakonowi w A»ukowie. Od 1253 r. Pierowsz przynależy do parafii oksywskiej. Z 1675 r. przychodzi najstarszy przywilej sołecki.


Sołectwo Rewa

rewa.solectwo.pl

Rewa to mała wioska rybacka położona w bardzo malowniczym i unikalnym miejscu, jakie stanowi Mierzeja Rewska, przez miejscowych Kaszubów zwana „Szperk”. Jest to jedna z najciekawszych i najbardziej fascynująca geologów forma brzegowa występujących nad Bałtykiem. Ciągnący się w głąb morza ponad kilometrowy cypel rozdziela ciepłe wody Zalewu Puckiego od bardziej słonych i chłodniejszych wód Zatoki Gdańskiej.